Anbefalinger af Snedker- Tømrermmester Bjarne Puck Nielsen


Jeg har gennem de sidste par år haft et tæt samarbejde med snedker- og tømrermester Bjarne Puck på to store renoveringsprojekter på Egmontkollegiet, hvor firmaet efter udbud havde fået tildelt tørmrer/snedkerentreprisen på begge arbejder efterfølgende. Først i forbindelse med arealer for et tidligere storkøkken, der skulle omdannes til aktivitetscenter, og senere med kollegiets festsal, der skulle totalrenoveres. Begge projekter forudsatte opbygning fra råhus med helt nye overflader i form af panelbeklædte vægge, nedhængte akustiske lofter med indbygget ventilation og belysning, samt nye gulve.

Snedker- og tømrermester Bjarne Puck repræsenterer høj faglig moral og stor kærlighed til sit håndværk, hvilket han også har formået at give videre til sine svende og lærlinge. Det har derfor som arkitekt været en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med ham og hans dygtige folk om - inden for de givne beløbsrammer - at opnå et resultat i begge projekter, der kunne leve op til kollegiets gamle håndværksmæssige standard. Det er lykkedes til både bygherrens og de implicerede rådgiveres fulde tilfredshed, samtidig med at stor stolthed over resultatet kan mærkes hos de udførende håndværkere.

Jeg kan på denne baggrund med glæde give snedker- og tømrermester Bjarne Puck min bedste anbefaling og dertil tilføje min store respekt for firmaets høje moral.

Med venlig hilsen

Palle Dyreborg
arkitekt m.a.a.
Øresunds Allé 3
2791 Dragør